PRVA I POSLEDNJA MILJA MOBILNOSTI U RAZNOVRSNIM I PARADIGMATSKIM URBANIM PODRUČJIMA REGIONA ADRION– SMILE & SMILE PLUS

(FIRST AND LAST MILE INTER-MODAL MOBILITY IN CONGESTED URBAN AREAS OF ADRION REGION – SMILE & SMILE PLUS)

Zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, završen je projekat „Prva i poslednja milja mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona Adrion“ realizovan u okviru Interreg Jadransko-Jonskog Programa saradnje (ADRION), od strane Regionalnog razvojnog centra Koper (Slovenija) kao vodećeg partnera, RCR Banat i još devet partnera iz zemalja regiona, sa fokusom  na prvu i poslednju milju mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona ADRION, koji obuhvata obalne, unutrašnje i granične gradove različitih veličina.

U toku projekta formiran je – ADRION Tematski Klaster,  o urbanoj/međugradskoj niskougljeničnoj i intermodalnoj mobilnosti za putnike, sačinjen od 4 projekta ADRION programa (INTER-PASS, SMILE, ENERMOB i INTERCONNECT), a 24 partnerske organizacije su izradile dokument „Preporuke za unapređenje internacionalnosti i intermodalnosti lokalnih putnika u regionu ADRION, korišćenjem održivih vidova transporta“ i prateću mapu puta, kao i predloge projektnih ideja koje će se finansirati u narednom programskom periodu.

Nakon detaljne analize trenutne situacije na teritoriji grada Zrenjanina u oblasti saobraćajne infrastrukture,  tokova saobraćaja, pripremljeni su novi mobilni scenariji, koji predviđaju podršku transportnoj modalnoj smeni, povećanjem učešća biciklističkog saobraćaja. Prvi korak ka ovom cilju je izrađena Studija bezbednosti biciklista u gradu, kojoj prethodilo sveobuhvatno istraživanje na lokalu, a koja predstavlja analizu stvarnog stanja bezbednosti biciklista, uključujući sve faktore koji utiču na bezbednost. Najvažniji rezultat su predložene mere za suočavanje sa izazovima bezbednosti saobraćaja i održive mobilnosti i poboljšanje postojećeg stanja.

Takođe, u poslednjoj godini projekta pripremljen je Transnacionalni Akcioni plan za održivo dizajniranje scenarija mobilnosti, a nakon procene političkog i pravnog okvira u Srbiji i drugim partnerskim državama u oblasti održive mobilnosti, izrađen je Transnacionalni model održivog planiranja urbane mobilnosti  za urbana i međugradska područija regiona ADRION.

Nakon niza održanih sastanaka sa predstavnicima interesnih grupa, testirana su različita rešenja i aplikacije za kretanje turista, autobusa i dostavnih vozila i na osnovu njih izrađeni su izveštaji o istraživanju tokova turističkog prometa u odredišnom području, testiranju aplikacija za pronalaženje rešenja održive mobilnosti i testiranju digitalnih platformi za upravljanje isporukom tereta i tokovima autobuskog saobraćaja. Sa svim sprovedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima, postavljeni su temelji za izradu lokalnih Planova održive urbane mobilnosti.

Kao jedan od svakako najvažnijih rezultata projekta, formirana je Transnacionalna evropska mreža održivih mobilnih područja “NESMA”, sa ciljem da uključi što više aktera u proces održive mobilnosti i transporta i podstakne promene na različitim nivoima. 

Projekat je implementiran 24 meseca, počev od januara 2018. godine, a njegova ukupna vrednost iznosila je 1.451.796,79 evra.

PERIOD IMPLEMENTACIJE

2018-2022

UKUPAN BUDŽET

1,451,796.79 EUR

DONATOR

Logo adrion
Interreg V-B Jadransko-jonski program saradnje ADRION

ADRESA

Dr Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: