Prateći trendove razvoja sistema e-uprave, sistem elektronskih sednica sa funkcijama glasanja i elektronskog distribuiranja dokumentacije, svakako je pravi korak na putu reforme organa državne uprave u cilju modernizacije, boljeg organizovanja, jednostavnijeg i efikasnijeg rada uz povećanje transparentnosti.

Ovaj projekat predviđa nabavku neophodne opreme i uvođenje elekronskog glasanja, kao i pripremu skupštinske strukture za njegovu primenu (obuku odbornika i tehničkog osoblja za rad na sistemu elektronskog glasanja i usklađivanje skupštinskog poslovnika o radu dodavanjem procedura za elektronsko glasanje).

 

Cilj projekta:

Modernizacija Skupštine grada Zrenjanina korišćenjem savremenih elektronskih tehnologija i uvođenjem sistema elektronskog glasanja.

 

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

Avgust 2014 – Mart 2015. godine

 

Vrednost projekta:

1.660.000,00 RSD

 

IZVOR FINANSIRANJA:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

AKTIVNOSTI

INSTAGRAM
No images found!
Try some other hashtag or username

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: