Upitnik o položaju i potrebama mladih u srednjem Banatu

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat je u partnerstvu sa svim srednjobanatskim lokalnim samoupravama započeo istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srednjem Banatu, kao jedan od prvih koraka u procesu izrade “Strategije za mlade Srednjeg Banata za period 2024-2030”.

Pozivamo sve mlade iz Srednjeg Banata da popune upitnik i na taj način doprinesu izradi Strategije koja će na najbolji način odgovoriti na njihove potrebe.

Projekat “Strategija za mlade Srednjeg Banata za period 2024-2030” realizuje Grad Zrenjanin, u partnerstvu sa Opštinama Žitište, Nova Crnja, Sečanj i Novi Bečej i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat u okviru javnog poziva ”Program podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2023. godini – Podrška u sufinansiranju izrade razvojnih dokumenata regionalnog razvoja“ koji je raspisao Kabinet ministra zaduženog za koordinaciju ravnomernog regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: