Savremeni uslovi rada nameću neophodnost „projektnog“ funkcionisanja lokalnih samouprava, a uspešnost rada jedne lokalne administracije se meri brojem i kvalitetom realizovanih projekata. Uvođenje savremenih elektronskih sistema u opštinsku upravu, posebno u domenu upravljanja, praćenja i realizacije projekata je preduslov njenog uključivanja u moderne društvene tokove.

 

Projekat predviđa uvođenje softvera za upravljanje i praćenje projekata (MyProject) koji će sistematizovati sve pripremljene i/ili implementirane projekte, umrežiti sve relevantne opštinske strukture koje se bave projektima, olakšati i ubrzati razmenu podataka i iskustava i omogućiti zajednički razvoj novih projektnih aplikacija.

 

Cilj projekta:

Podizanje nivoa efikasnosti i efektivnosti upravljanja projektima na nivou celokupne administracije Opštine Novi Bečej kroz uvođenje sistema za upravljanje i praćenje projekta a u cilju većeg privlačenja donatorskih sredstava i investicija.

 

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

Avgust 2015 – Januar 2016. godine

 

Vrednost projekta:

1.025.000,00 RSD

 

IZVOR FINANSIRANJA:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: