Uvođenje sistema za upravljanje i praćenje projekta

Savremeni uslovi rada nameću neophodnost „projektnog“ funkcionisanja lokalnih samouprava, a uspešnost rada jedne lokalne administracije se meri brojem i kvalitetom realizovanih projekata. Uvođenje savremenih elektronskih sistema u opštinsku upravu, posebno u domenu upravljanja, praćenja i realizacije projekata je preduslov njenog uključivanja u moderne društvene tokove.

Projekat predviđa uvođenje softvera za upravljanje i praćenje projekata (MyProject) koji će sistematizovati sve pripremljene i/ili implementirane projekte, umrežiti sve relevantne opštinske strukture koje se bave projektima, olakšati i ubrzati razmenu podataka i iskustava i omogućiti zajednički razvoj novih projektnih aplikacija.

Cilj projekta:

Podizanje nivoa efikasnosti i efektivnosti upravljanja projektima na nivou celokupne administracije Opštine Novi Bečej kroz uvođenje sistema za upravljanje i praćenje projekta a u cilju većeg privlačenja donatorskih sredstava i investicija.

Period implementacije:

Avgust 2015 – Januar 2016. godine

Vrednost projekta:

1.025.000,00 RSD

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: