Vebinar Danube Indeet Model 26. juna 2024. godine – recite nam svoje mišljenje!

Danube Indeet Model (skraćeno DIM), jedan je od ključnih projektnih rezultata koji će kroz određivanje tehničkih principa modela i pilota definisati pravac projekta. Imajući to u vidu, od ključnog značaja je razumevanje stava naših zainteresovanih strana po ovom pitanju, te smo odlučili da organizujemo kratak vebinar u trajanju od 1,5 sata, na kome će naši eksperti sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu predstaviti trenutno stanje DIM-a, ali i prikupiti povratne informacije o samom modelu, njegovoj praktičnoj primeni i upotrebljivosti. Vebinar će se održati 26. juna 2024. godine, u 10.00 časova.

Svrhu i ciljeve Danube Indeet projekta će tokom prvih 10 minuta predstaviti komunikacioni menadžer projekta Balázs Kiss, narednih sat vremena je opredeljeno za detaljno predstavljanje strukture i elementa Danube Indeet Modela, nakon čega će uslediti deo rezervisan za pitanja i odgovore, gde će se odgovarati na pitanja i diskutovati o mogućnostima unapređenja  DIM-a.

AGENDA:

10.00Prezentacija Danube Indeet projekta (Balázs KISS, Paks Transportation Ltd.)  
10.10Uvod u Danube Indeet Model (Mario VASAK, Filip RUKAVINA, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu)  
11.15Sesija pitanja i odgovora: povratne informacije i diskusija  
11.30Kraj sastanka  

Registrujte ovde!

https://forms.gle/p3D4j5Eymq2EcSGm7

Više o događaju i projektu:

https://interreg-danube.eu/projects/danube-indeet/events/invitation-danube-indeet-model-webinar-and-feedback-collection

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: