Završen projekat “Tour de Banat” u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

U utorak, 09. oktobra 2018. godine, u Žombolju održana je završna konferencija projekta „Tour de Banat“, finansiranog od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Prisutnima na konferenciji obratili su se predstavnici partnera na projektu (Opština Nova Crnja, Opština Žombolj I Regionalni centar za društveno-ekonosmki razvoj – Banat), koji su predstavili  ostvarene rezultate na projektu i napravili osvrt na realizovane aktivnosti u prethodnih 15 meseci.

Završnoj konferenciji prethodila je prekogranična biciklistička manifestacija pod nazivom “Ciklo Fest”, koja je vožena 05. i 06. oktobra novim biciklističkim rutama kreiranim u okviru projekta. Uz prisustvo biciklista, učesnika Festa, drugog dana upriličena je ceremonija svečanog otvaranja Regionalnog centra za cikloturizam „Tour de Banat“ u Srpskoj Crnji, koji će kao prvi centar ovakve vrste u Srbiji predstavljati pravu institucionalnu podršku razvoju i promociji ciklo turizma u prekograničnom regionu Rumunije i Srbije, ali istovremeno biti mesto na kojem biciklisti mogu da dobiju sve potrebne informacije, predahnu, poprave svoj bicikl i nastave put dalje.

Partneri na projektu istakli su odličnu međusobnu saradnju, koja je dovela do ostvarenja svih planiranih rezultata, a neki od najvažnijih svakako su: izgrađeni Regionalni centar za cikloturizam u Srpskoj Crnji I Turistički STOP za bicikliste u Žombolju, izrađena projektno-tehničke dokumentacija za izgradnju biciklističke staze od Nove Crnje do graničnog prelaza sa Rumunijom, razvijen interaktivni turistički veb portal sa mobilnom aplikacijom, definisane četiri nove rute u dužini od blizu 300 kilometara, a deo projekta bio je posvećen i kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata, ali i jačanju kapaciteta za pružanje turističkih usluga visokog kvaliteta.

Sa svim sprovedenim aktivnostima i postignutim rezultatima, projekat je doprineo izgradnji održivog kapaciteta za razvoj cikloturizma u prekograničnom regionu, koji će putem integrisanog paketa alata i usluga razvijenih u okviru projekta unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područija i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo, posebno imajući u vidu blizinu rute Eurovelo 13 – „Ruta gvozdene zavese”, koja se prostire od Norveške do Crnog mora, prateći granicu nekadašnjeg istočnog i zapadnog bloka.

Projekat je realizovan u periodu jul 2017 – oktobar 2018. Godine, a ukupna vrednost projekta je 535.933,01 evra.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: