Završen projekat “Tour de Banat” u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

U utorak, 09. oktobra 2018. godine, u Žombolju održana je završna konferencija projekta „Tour de Banat“, finansiranog od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Prisutnima na konferenciji obratili su se predstavnici partnera na projektu (Opština Nova Crnja, Opština Žombolj I Regionalni centar za društveno-ekonosmki razvoj – Banat), koji su predstavili  ostvarene rezultate na projektu i napravili osvrt na realizovane aktivnosti u prethodnih 15 meseci.

Završnoj konferenciji prethodila je prekogranična biciklistička manifestacija pod nazivom “Ciklo Fest”, koja je vožena 05. i 06. oktobra novim biciklističkim rutama kreiranim u okviru projekta. Uz prisustvo biciklista, učesnika Festa, drugog dana upriličena je ceremonija svečanog otvaranja Regionalnog centra za cikloturizam „Tour de Banat“ u Srpskoj Crnji, koji će kao prvi centar ovakve vrste u Srbiji predstavljati pravu institucionalnu podršku razvoju i promociji ciklo turizma u prekograničnom regionu Rumunije i Srbije, ali istovremeno biti mesto na kojem biciklisti mogu da dobiju sve potrebne informacije, predahnu, poprave svoj bicikl i nastave put dalje.

Partneri na projektu istakli su odličnu međusobnu saradnju, koja je dovela do ostvarenja svih planiranih rezultata, a neki od najvažnijih svakako su: izgrađeni Regionalni centar za cikloturizam u Srpskoj Crnji I Turistički STOP za bicikliste u Žombolju, izrađena projektno-tehničke dokumentacija za izgradnju biciklističke staze od Nove Crnje do graničnog prelaza sa Rumunijom, razvijen interaktivni turistički veb portal sa mobilnom aplikacijom, definisane četiri nove rute u dužini od blizu 300 kilometara, a deo projekta bio je posvećen i kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata, ali i jačanju kapaciteta za pružanje turističkih usluga visokog kvaliteta.

Sa svim sprovedenim aktivnostima i postignutim rezultatima, projekat je doprineo izgradnji održivog kapaciteta za razvoj cikloturizma u prekograničnom regionu, koji će putem integrisanog paketa alata i usluga razvijenih u okviru projekta unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područija i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo, posebno imajući u vidu blizinu rute Eurovelo 13 – „Ruta gvozdene zavese”, koja se prostire od Norveške do Crnog mora, prateći granicu nekadašnjeg istočnog i zapadnog bloka.

Projekat je realizovan u periodu jul 2017 – oktobar 2018. Godine, a ukupna vrednost projekta je 535.933,01 evra.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: