Konkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Sečanj u 2024. godini

  • Post author:
  • Post published:26. April 2024.
  • Post category:Konkursi

U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između Opštine Sečanj, Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj-Banat i Fondacije Ana i Vlade Divac, a uz podršku USAID-ovog Projekta „Velika mala privreda“, implementacioni…

Continue ReadingKonkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Sečanj u 2024. godini

Integrisani i decentralizovani koncept preispitivanja energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije u Dunavskom regionu

Rezime projekta: Cilj projekta Danube Indeet je da olakša efikasnost i širenje upotrebe energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu putem istraživanja i diseminacije efikasnih mogućnosti povezivanja sektora kao što…

Continue ReadingIntegrisani i decentralizovani koncept preispitivanja energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije u Dunavskom regionu

Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini

  • Post author:
  • Post published:18. March 2024.
  • Post category:Konkursi

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini“, koji je sastavni deo programa RAS…

Continue ReadingJavni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini

Raspisan tender u okviru projekta Integrated and decentralised concept rethinking energy and transport systems based on renewable energy in the Danube region – Danube Indeet

U okviru projekta Integrated and decentralised concept rethinking energy and transport systems based on renewable energy in the Danube region - Danube Indeet raspisan je tender External expertise ineffective coupling…

Continue ReadingRaspisan tender u okviru projekta Integrated and decentralised concept rethinking energy and transport systems based on renewable energy in the Danube region – Danube Indeet

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: