Integrisani i decentralizovani koncept preispitivanja energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije u Dunavskom regionu

Rezime projekta: Cilj projekta Danube Indeet je da olakša efikasnost i širenje upotrebe energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu putem istraživanja i diseminacije efikasnih mogućnosti povezivanja sektora kao što…

Continue ReadingIntegrisani i decentralizovani koncept preispitivanja energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije u Dunavskom regionu

Finalni Bilten

REZULTATI PROJEKTA DANUP-2-GAS Projekat DanuP-2-Gas se privodi kraju. Tokom protekle dve i po godine, projektni konzorcijum je uspešno podsticao transnacionalnu saradnju i sinergiju među ključnim akterima u energetskom sektoru, istraživanju,…

Continue ReadingFinalni Bilten

RCR Banat predstavio projekat DanuP-2-Gas na Osmoj nacionalnoj konferenciji o teritorijalnoj saradnji

U organizaciji Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije, 14.12.2022. god. u Beogradu održana je Osma nacionalna konferencija o teritorijalnoj saradnji. U okviru panela posvećenom uspešnim projekatima u oblasti energetske efikasnosti,…

Continue ReadingRCR Banat predstavio projekat DanuP-2-Gas na Osmoj nacionalnoj konferenciji o teritorijalnoj saradnji

ZAVRŠETAK DanuP-2-Gas PROJEKTA

U periodu energetske nestabilnosti na globalnom nivou, ali klimatskih promena usled zagađenja izazavanog upotrebom fosilnih goriva, ceo svet mora da se prilagođava i menja ustaljene navike u proizvodnji i potrošnji…

Continue ReadingZAVRŠETAK DanuP-2-Gas PROJEKTA

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.14

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.14

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: