Film o projektu „Istraži svoj biznis – faza 2“

Projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2” realizuje Regionalni edukativni centar – Banat u partnerstvu sa još 7 institucija/organizacija iz javnog i privatnog sektora (Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Bus Computers d.o.o. Kikinda, Knjigovodstveni biro Marinkov Kikinda, Klasa d.o.o. Novi Sad, Advokat Marko Pekić Novi Sad, Panon S d.o.o. Stara Pazova i Advokat Dejan Stanić Stara Pazova) i uz stručnu  podršku 7 institucija saradnika (Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Grad Kikinda, Grad Novi Sad, Opština Stara Pazova i Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijale Kikinda, Novi Sad i Sremska Mitrovica).

Cilj projekta je širenje modela „Istraži svoj biznis“ na tri lokalne samouprave u Vojvodini radi smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih nezaposlenih lica i razvoj AP Vojvodine kao naprednog društva zasnovanog na znanju.

Projekat se finansira iz 2 izvora finansira i u skladu sa tim se realizuje u okviru Projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom omladine i sporta, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, ali i u okviru „Javnog konkursa za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih“  Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Ovaj inovativni model za povećanje zapošljivosti i samo/zapošljavanja mladih, „Istraži svoj biznis“, je u prethodnom periodu dva puta primenjen i proveren u praksi i to:

  • U Zrenjaninu, tokom 2016. godine, projekat „Istraži svoj biznis“, finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC, u okviru Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“ i
  • U Pančevu, tokom 2016-2017. godine, Projekat „Edukuj se, zaposli se!“, finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u okviru Javnog kursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju

Na osnovu odličnih rezultata prethodno implementiranih projekata, inicirana je implementacija projekta „ISTRAŽI SVOJ BZINIS – FAZA 2“, koja u stvari podrazumeva skaliranje inovatinog modela na teritoriju AP Vojvodine, i to na teritoriji: Banata (Grad Kikinda), Bačke (Grad Novi Sad) i Srema (Opština Stara Pazova).

Projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2” je pružio mogućnost mladim nezaposlenim licima sa teritorije AP Vojvodine da uz pomoć adekvatnih obuka i kontinuirane mentorske podrške, razviju svoje sopstvene poslovne ideje, unaprede svoje veštine i znanja i spremni se otisnu u preduzetničke vode. Preko 90 učesnika iz sve 3 lokalne samouprave je prošlo osnovnu obuku iz preduzetništva i nakon eliminacionih takmičenja, 32 učesnika sa najboljim i najperspektivnijim poslovnim idejama su se kvalifikovala u narednu fazu projekta i prošla dvomesečnu naprednu obuku iz oblasti preduzetništva, koja je podrazumevala kontinuirani mentorski rad sa relevantnim ekspertima i predstavnicima privrede iz različitih oblasti. Tokom napredne obuke učesnici su pripremili i do detalja razvili svoje poslovne planove, a Stručna komisija je na finalnim takmičenjima izabrala 12 najboljih učesnika (po 4 u svakoj lokalnoj samoupravi) koji su nakon registracije privrednih subjekata dobili  novčane nagrade u iznosu od 2.000 CHF i 180.000 RSD, kao i nefinansijsku konsultantsku podršku projektnih partnera u početnom periodu poslovanja. Pored 12 pobednika kojima su dodeljene i novčane nagrade, još 21 učesnika je registrovalo pivredni subjekt tokom trajanja projekta.

 

 


 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: