Film o projektu „Istraži svoj biznis – faza 2“

Projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2” realizuje Regionalni edukativni centar – Banat u partnerstvu sa još 7 institucija/organizacija iz javnog i privatnog sektora (Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Bus Computers d.o.o. Kikinda, Knjigovodstveni biro Marinkov Kikinda, Klasa d.o.o. Novi Sad, Advokat Marko Pekić Novi Sad, Panon S d.o.o. Stara Pazova i Advokat Dejan Stanić Stara Pazova) i uz stručnu  podršku 7 institucija saradnika (Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Grad Kikinda, Grad Novi Sad, Opština Stara Pazova i Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijale Kikinda, Novi Sad i Sremska Mitrovica).

Cilj projekta je širenje modela „Istraži svoj biznis“ na tri lokalne samouprave u Vojvodini radi smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih nezaposlenih lica i razvoj AP Vojvodine kao naprednog društva zasnovanog na znanju.

Projekat se finansira iz 2 izvora finansira i u skladu sa tim se realizuje u okviru Projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom omladine i sporta, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, ali i u okviru „Javnog konkursa za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih“  Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Ovaj inovativni model za povećanje zapošljivosti i samo/zapošljavanja mladih, „Istraži svoj biznis“, je u prethodnom periodu dva puta primenjen i proveren u praksi i to:

  • U Zrenjaninu, tokom 2016. godine, projekat „Istraži svoj biznis“, finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC, u okviru Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“ i
  • U Pančevu, tokom 2016-2017. godine, Projekat „Edukuj se, zaposli se!“, finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u okviru Javnog kursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju

Na osnovu odličnih rezultata prethodno implementiranih projekata, inicirana je implementacija projekta „ISTRAŽI SVOJ BZINIS – FAZA 2“, koja u stvari podrazumeva skaliranje inovatinog modela na teritoriju AP Vojvodine, i to na teritoriji: Banata (Grad Kikinda), Bačke (Grad Novi Sad) i Srema (Opština Stara Pazova).

Projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2” je pružio mogućnost mladim nezaposlenim licima sa teritorije AP Vojvodine da uz pomoć adekvatnih obuka i kontinuirane mentorske podrške, razviju svoje sopstvene poslovne ideje, unaprede svoje veštine i znanja i spremni se otisnu u preduzetničke vode. Preko 90 učesnika iz sve 3 lokalne samouprave je prošlo osnovnu obuku iz preduzetništva i nakon eliminacionih takmičenja, 32 učesnika sa najboljim i najperspektivnijim poslovnim idejama su se kvalifikovala u narednu fazu projekta i prošla dvomesečnu naprednu obuku iz oblasti preduzetništva, koja je podrazumevala kontinuirani mentorski rad sa relevantnim ekspertima i predstavnicima privrede iz različitih oblasti. Tokom napredne obuke učesnici su pripremili i do detalja razvili svoje poslovne planove, a Stručna komisija je na finalnim takmičenjima izabrala 12 najboljih učesnika (po 4 u svakoj lokalnoj samoupravi) koji su nakon registracije privrednih subjekata dobili  novčane nagrade u iznosu od 2.000 CHF i 180.000 RSD, kao i nefinansijsku konsultantsku podršku projektnih partnera u početnom periodu poslovanja. Pored 12 pobednika kojima su dodeljene i novčane nagrade, još 21 učesnika je registrovalo pivredni subjekt tokom trajanja projekta.

 

 


 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: