U projektu “Istraži svoj biznis – faza 2” okupile su se relevantne institucije i organizacije iz sva tri sektora (privatni, javni i civilni) oko zajedničke ideje unapređenja zapošljivosti mladih i njihovog (samo)zapošljavanja. Model predviđa pružanje mogućnosti mladim nezaposlenim osobama sa teritorije tri lokalne samouprave u Vojvodini (Kikinda, Novi Sad i Stara Pazova) da uz pomoć adekvatnih obuka i kontinuiranog mentorskog rada sa relevantnim ekspertima i predstavnicima privrede iz različitih oblasti, razviju svoje sopstvene poslovne ideje, unaprede svoje veštine i znanja i spremni se otisnu u preduzetničke vode. Kroz razvijen sistem obuka i takmičenja, 12 najboljih učesnika (po 4 u svakoj lokalnoj samoupravi), sa najperspektivnijim poslovnim idejama i biznis planovima, dobijaju vredne novčane nagrade i nefinansijsku konsultantsku podršku u prvom, najrizičnijem, periodu poslovanja.

Projekat realizuje Regionalni edukativni centar Banat, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat) i 6 predstavnika privrednog sektora (Bus Computers d.o.o. Kikinda; Knjigovodstveni biro Marinkov Kikinda; Klasa d.o.o. Novi Sad; Advokat Marko Pekić Novi Sad; Panon S d.o.o. Stara Pazova i Advokat Dejan Stanić Stara Pazova), a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Grada Novog Sada, Grada Kikinde, Opštine Stara Pazova i nadležnih filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

CILJ PROJEKTA:

Skaliranje modela „Istraži svoj biznis“ na tri lokalne samouprave u Vojvodini radi smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih lica i razvoja AP Vojvodine kao naprednog društva zasnovanog na znanju.

PARTNERI:

Vodeći partner:

 • Regionalni edukativni centar Banat

Partneri:

 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Zrenjanin
 • Bus Computers d.o.o., Kikinda
 • Knjigovodstveni biro Marinkov, Kikinda
 • Klasa d.o.o., Novi Sad
 • Advokat Marko Pekić, Novi Sad
 • Panon S d.o.o., Stara Pazova
 • Advokat Dejan Stanić, Stara Pazova

Saradnici:

 • Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
 • Grad Kikinda
 • Grad Novi Sad
 • Opština Stara Pazova
 • Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) - Filijale Kikinda, Novi Sad i Sremska Mitrovica

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

Februar 2017. – januar 2018. godine

VREDNOST PROJEKTA:

52.000 CHF

IZVOR FINANSIRANJA:

 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
 • Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

 

 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: