Improvement of Banat Connectivity 2 – IBC 2

(Unapređenje povezanosti Banata 2)

Projekat je nastao kao logičan nastavak uspešno realizovanog projekta  “Improvement of Banat Conectivity – IBC” u okviru prethodnog poziva Interreg IPA CBC Rumunija – Srbija programa.

U prethodnom zajedničkom projektu, urađena je tehnička dokumentacija i deo rekonstrukcije puteva koji vode do graničnih prelaza sa obe strane, a u okviru ovog projekta će se uraditi rekonstrukcija preostalih deonica obuhvaćenih izrađenom dokumentacijom. Time će se dati značajan doprinos postizanju savremenih standarda kvaliteta putne infrastrukture koja je  glavni kanal za prevoz tereta i putnika i igra važnu ulogu u poboljšanju socio-ekonomskih standarda u čitavom prekograničnom regionu.

CILJ PROJEKTA:

Konvergencija ljudi, zajednica i ekonomskih aktera u pograničnom području, kako bi se stvorila zdrava osnova za uravnotežen ekonomski i društveni razvoj, osiguravajući optimalne razvojne mogućnosti za obe zemlje putem izgradnje i unapređenja putne infrastrukture u pograničnom području.

PARTNERI:

Vodeći partner:

Javno preduzeće Putevi Srbije, Srbija

Partneri:

  • Opština Žombolj, Rumunija
  • Grad Kikinda, Srbija
  • Regionalni centar za društveno–ekonomski razvoj – Banat, Srbija

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

24 meseca; 01.08.2019- 31.07.2021. godine

VREDNOST PROJEKTA:

1.144.158,65 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: