Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama,

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, jp 1/19 (u daljem tekstu: javni poziv)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

  • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/19).
  • Ukupno bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 325 miliona dinara.
  • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine. Opština ili grad koji u svom sastavu nemaju gradske opštine na Javni poziv može konkurisati sa dva projekta. Grad koji u svom sastavu ima gradske opštine ili gradska opština na Javni poziv može konkurisati sa jednim projektom.
  • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 26. februar 2019. godine.
  • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 27. marta 2019. godine do 15 sati.
  • Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva, http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi
  • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee @mre.gov.rs
  • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

Tekst i dokumentaciju preuzmite OVDE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: