JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – Nabavka multifunkcionalnih vozila

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Nabavka multifunkcionalnih vozila
Referentni broj objave: 1283/Regional Agency for Socio-Economic Development – Banat Ltd. Zrenjanin/32260/30.03.2016-8
Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat D.O.O. Zrenjanin
namerava da dodeli ugovor za nabavku multifunkcionalnih vozila u Zrenjaninu,
Republika Srbija uz finansijsku pomoć Rumunija Srbija IPA prekograničnog
programa Evropske Unije. Tenderski dosije je moguće preuzeti na web adresi

Rok za dostavljanje ponuda je 30. jun 2016. u 10:00 po lokalnom vremenu.

Tenderska dokumentacija: Dossier 3226030.03.2016-8 Multi-purpose vehicles supply

Corrigendunum Multi-purpose vehicle supply

Clarifications II Multi-purpose vehicle supply

Awardnotice Multi-purpose vehicle supply

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: