Održan prvi tematski seminar u okviru projekta BANATSMART

Dana 5. oktobra 2018. godine u velikoj sali hotela Vojvodina u Zrenjaninu, održan je prvi, od ukupno tri projektom planirana seminara pod nazivom „Energetska efikasnost i očuvanje energije u javnim objektima“. Seminar je sastavni deo aktivnosti projekta „Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću efikasnost – BanatSmart“ finansiran iz Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija (Interreg – IPA CBC Romania Serbia Programme).

Tema seminara bila je posvećena uštedama energije koje se mogu ostvariti kroz adekvatno upravljanje potrošnjom energije u javnim objektima, a učesnici seminara, njih ukupno 43, bili su predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova, osnovnih i srednjih štola sa podrušja Srednjeg i Južnog Banata.

Projekat realizuje Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, u partnerstvu sa Opštinom Plandiste, Opštinom Rekaš iz Rumunije i Agencijom za upravljanje energijom Temišvarskog okruga, sa osnovnim ciljem poboljšanja energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine.

Događaju su osim prethodno spomenutih učesnika prisustvovali i predstavnici partnera na projektu iz Opštine Plandište i RCR Banat, kao i predstavnici medija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: