Promocija prekograničnog projekta „ EBRD“

U cilju razvoja i jačanja konkurentnosti domaće privrede, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, uz podršku Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije, organizuje promociju preduzetništva i preduzetničkog duha, evropske mreže preduzetništva kao i dostupnih izvora finansiranja za podršku u poslovanju.

Promocija će se održati 09. decembra 2021. godine u prostorijama RCR Banat, Dr. Kornela Radulovića 18 u Zrenjaninu, sa početkom u 12:00 časova,sa sledećom Agendom događaja :

11:50 – 12:00Okupljanje i registracija učesnika;
12:00 – 13:00Promocija preduzetništva i preduzetničkog duha, evropske mreže preduzetništva kao i dostupnih izvora finansiranja za podršku u poslovanju
13:00 –Pitanja i odgovori

Svi zainteresovani svoje učešće mogu prijaviti kod RCR Banat  na email: privreda@rcrbanat.rs   ili na broj telefona 023/510-567, najkasnije do 08. decembra 2021. godine.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: