U petak 10.11.2017. godine u Plandištu prezentovan je početak prekograničnog projekta Rumunija- Srbija pod nazivom „Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću energetsku efikasnost-BANATSMART". Prezentaciji projekta prisustvovali su svi partneri na projektu.

Nakon obavljenih istraživanja došlo se do podataka da je javna rasveta u opštini Plandište i opštini Rekas iz Rumunije na veoma niskom nivou. Na osnovu sprovedenih analiza predloženo je da se javna rasveta u centralnim gradskim ulicama kompletno rekonstruiše, a u ostalim ulicama bi se postojeći izvori svetla zamenili novim izvorima na postojećim stubovima.
„Energetska neefikasnost javne rasvete je problem koji se manifestuje ne samo u malim društvima, već i u većim i brzo razvijenim sredinama. Ovim projektom smanjićemo potrošnju energije u sistemu javnog osvetljenja, a samim tim i troškove budžetskih sredstava za ove namene, kao i da ćemo uspostaviti zajednički sistem praćenja i uštede energije u dve pogranične opštine", izjavio je predsednik opštine Plandište, Jovan Repac, kao domaćin skupa.

Dve partnerske opštine u ovom projektu zaključile su da se susreću sa identičnim problemom energetske neefikasnosti, kao i da imaju sličnosti i u drugim sferama društveno- ekonomskog života, te se tako pokrenula i inicijativa za rešavanje ovog problema, što je za posledicu i imalo početak projekta.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: