Prvi korak u rešavanju problema energentske neefikasnosti

U petak 10.11.2017. godine u Plandištu prezentovan je početak prekograničnog projekta Rumunija- Srbija pod nazivom „Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću energetsku efikasnost-BANATSMART“. Prezentaciji projekta prisustvovali su svi partneri na projektu.

Nakon obavljenih istraživanja došlo se do podataka da je javna rasveta u opštini Plandište i opštini Rekas iz Rumunije na veoma niskom nivou. Na osnovu sprovedenih analiza predloženo je da se javna rasveta u centralnim gradskim ulicama kompletno rekonstruiše, a u ostalim ulicama bi se postojeći izvori svetla zamenili novim izvorima na postojećim stubovima.
„Energetska neefikasnost javne rasvete je problem koji se manifestuje ne samo u malim društvima, već i u većim i brzo razvijenim sredinama. Ovim projektom smanjićemo potrošnju energije u sistemu javnog osvetljenja, a samim tim i troškove budžetskih sredstava za ove namene, kao i da ćemo uspostaviti zajednički sistem praćenja i uštede energije u dve pogranične opštine“, izjavio je predsednik opštine Plandište, Jovan Repac, kao domaćin skupa.

Dve partnerske opštine u ovom projektu zaključile su da se susreću sa identičnim problemom energetske neefikasnosti, kao i da imaju sličnosti i u drugim sferama društveno- ekonomskog života, te se tako pokrenula i inicijativa za rešavanje ovog problema, što je za posledicu i imalo početak projekta.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: