Započeta realizacija projekta „BANATSMART“

Jula meseca započeta je realizacija projekta „Smart Urban Services Through Homogenous Quality Standard in Public Infrastructures for Higher Energy Efficiency – BANATSMART“ finansiranog od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Projekat je okupio četiri partnera, opštinu Plandište kao nosioca projekta, opštinu Rekaš (Rumunija), Agenciju za upravljanje energijom Temišvarskog okruga –AMET (Rumunija) i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona, kroz unapređenje sistema javnog osvetlјenja u prekograničnom području, uspostavlјanjem zajedničkih standarda u cilјu povećanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja.

Partneri na projektu su zaključili da pored mnogobrojnih zajedničkih problema, gorući problem na lokalnom nivou jeste rasipanje velike količine energije putem javne rasvete usled veoma zastarelih sistema, te su tako pokrenuli inicijativu za rešavanje problema neefikasnog sistema javne rasvete. Klјučni problemi podrazumevaju zastarelost instaliranih sistema javne rasvete, energetski neefikasne, što uzrokuje velike energetske gubitke, dovodi do povećanja troškova održavanja i dodatno opterećuje opštinski budžet. Unapređenjem ovog segmenta infrastrukture, koja je od opšteg interesa za društvenu zajednicu, i instalacijom novih LED svetilјki sa integrisanim sistemom praćenja i upravlјanja javnom rasvetom, omogućiće se kontrola količine angažovanja javne rasvete uz kontrolu troškova. Čitav sistem, u smislu razvoja upravlјačkog sistema, nabavke i instalacije nove opreme predmet je ovog projekta, kojim partneri teže da:

  • Smanje negativne emisije zagađenja,
  • Uštede novac u javnom budžetu,
  • Budu pripremlјene za korišćenje obnovlјivih izvora energije,
  • Dostignu visok stepen praćenja ušteda energije na godišnjem nivou.

Sa svim pedviđenim aktivnostima, projekat će doprineti smanjenju količine rasipanja električne energije na lokalnom nivou i velikoj uštedi u opštinskim budžetima.

Ukupna vrednost projekta je 1.631.506,80 eura, od čega se 1.386.780,78 eura  finansira iz IPA sredstava, a realizacija projekta trajaće 24 meseca (14.07.2017 – 13.07.2019.).

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: