Unapređenje saradnje sa Regionalnom agencijom za društveno – ekonomski razvoj ,,Banat“: O predstojećim zajedničkim projektima u okviru resora Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, razgovratao je danas sa predstavnicima Regionalne agencije za društveno – ekonomski razvoj ,,Banat“, pri čemu je dogovoreno intenzivnije učešće na nekoliko zajedničkih projekata Agencije i Sekretarijata.

Prilikom susreta dogovorena ja priprema sporazuma o saradnji koji bi se, pre svega, odnosio na četiri projekta koji bi bili realizovani u domenu rada Sekretarijata za privredu i turizam, od kojih prvi jeste ,,TANGRAM“ projekat iz Programa „ADRION“ koji finansira Evropska unija, a odnosi se na unapređenje turističkih potencijala Fruške gore.

U pogledu oblasti turizma, razgovaralo se o pružanju podrške nastavku programa „ADRIO NET“. Ovaj Program podrazumeva promociju autentičnih sela u Evropi, za koji je u prvoj fazi već pripremljen materijal o selu Belom Blatu, Grad Zrenjanin.

Na današnjem sastanku je bilo reči i o zajedničkom radu na promociji cikloturizma i unapređenju infrastrukture za bicikliste kroz nastavak programa „EURO VELO“ Regionalnog centra cikloturizma u Srpskoj Crnji, Opština Nova Crnja, u saradnji sa partnerima iz Rumunije.

Na temu zapošljavanja dogovorena je saradnja na programu pod nazivom „Zapošljavanje na teritoriji srpsko-rumunskog Banata“ koji podrazumava mapiranje privrednih subjekata sa obe strane granice, a na osnovu potreba za zapošljavanjem i izrade akcionog plana koji bi bliže odredio mogućnosti lakšeg angažovanja radnika u dve države.

Jedan od glavnih ciljeva RPC Banat jeste unapređenje potencijala mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika u obavljanju privredne delatnosti i stimulisanju iste kroz realizaciju godišnjih operativnih planova Sektora za razvoj privrede, sa opštim ciljem da se ojača ukupna privredna aktivnost u Banatu.

IZVOR: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/pocetna1/83-vesti-latinica1/1507-unapredenje-saradnje-sa-regionalnom-agencijom-za-drustveno-ekonomski-razvoj-banat-o-predstojecim-zajednickim-projektima-u-okviru-resora-pokrajinskog-sekretarijata-za-privredu-i-turizam

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: