About us

Regional Center for Socio-Economic Development – Banat (RDA BANAT) is a regional development institution, accredited on 12.10.2011. by the Serbian Development Agency (formerly National Agency for Regional Development), in accordance with the Law on Regional Development of the Republic of Serbia.

Working on the promotion of the region as well as its development, RDA BANAT, in partnership with the founders and all relevant institutions, since its founding (2002) to date, has implemented over 100 projects financed from international and domestic sources of funding and attracted more than 20 millions of euro.

With the vision that ‘Banat belongs to a group of developed European regions’ our role is:

    Determining key priorities for Banat development;
    Support to local governments in strategic planning, positioning and improvement of technical and logistical capacities for realization of local development programs and provision of services;
    Promoting and strengthening the institutional framework for the development of MSMEs and entrepreneurs in the region;
    Identification, preparation and implementation of projects that contribute to infrastructure development, strengthen business and human resources and help the region become more innovative

The future of RDA BANAT development lies in an educated and motivated executive team that has developed into a team of great capacities and competencies in the previous period.

Share the page with your friends

Usluge

RCR Banat je prva razvojna institucija koja se bavi regionalnim društveno-ekonomskim razvojem na teritoriji AP Vojvodine. Naša uloga je da, zajedno sa partnerima, radimo na ekonomskom razvoju Banata.
Detaljnije

Organization chart

See who works for you.
More details

RDA Banat History

RDA Banat is the first development institution dealing with regional socio-economic development in the territory of AP Vojvodina. Our role is to work together with our partners on the economic development of Banat.
More details

Founders

More about the founders of the Regional Center for Socio-Economic Development
More details

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: