RDA Banat history

The Regional Center for Socio-Economic Development – Banat was established as a limited liability company in December 2006. It was created by the “transformation” of the Regional Center for Development of Small and Medium-Sized Enterprises and Entrepreneurship – Banat Ltd., established by the European Union program in July 2002.

RDA Banat was established by public, non-governmental and private sector organizations. The regional initiative was supported by the Republic of Serbia and AP Vojvodina. This means that the RDA Banat includes institutions legally responsible for national, provincial and local development, such as the Government of the Republic of Serbia, the Government of the Autonomous Province of Vojvodina and local governments from the territory of Banat, as well as organizations that are interested and willing to assist implementation regional policy plans. The non-governmental sector is represented by representatives who are actively working to improve the economic, cultural, environmental and educational levels in the region. The private sector is represented with a company of national importance in the food industry sector Mlekoprodukt, and there is also the Serbian Chamber of Commerce, which provides its services to the entire region.

The project “Establishment of the Regional Center for Socio-Economic Development – Banat” was financially supported by the European Union through the European Agency for Reconstruction. The aim of establishing this institution was to contribute to the building of a sustainable capacity for socio-economic development in the territory of Banat by forming a strong partnership of local governments from Banat, as well as establishing continuous cooperation with EU funds. preparation and implementation of projects. The institutional solution for the economic association of local governments is reflected in the established Regional Center for Socio – Economic Development – Banat.

Regional Center for Socio-Economic Development – Banat is a regional development institution, accredited on 12.10.2011. by the National Regional Development Agency, in accordance with the Law on Regional Development.

Share page with your friends

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: