Istraživanje tokova turista u Srbiji u punom jeku

Aktivnosti na projektu SMILE se nastavljaju, nakon pauze izazvane situacijom COVID 19 u Srbiji i preduzetim merama. Istraživanje tokova turističkog prometa u Srbiji bilo je u punom jeku tokom juna. Predmet istraživanja je trenutno stanje turističkih tokova u odredišnom području (Grad Zrenjanin) i najčešće posećene destinacije i pravci / načini prevoza dolazaka na njih.

Rezultati istraživanja biće polazna osnova za razvoj nove mobilne aplikacije u budućnosti za potrebe kretanja i praćenje kretanja turista. Ankete se distribuiraju u hotelima, turističkim centrima, turističkim agencijama i putem kampanje na društvenim mrežama na profilu RCR Banat „Facebook“. Ovo direktno istraživanje turističkih tokova dopunjava se indirektnim, koristeći dobro poznate aplikacije „Trip Advisor“ ili „Four skuare“, koje su ujedno najčešće aplikacije koje koriste turisti.

Takođe, rezultati istraživanja omogućiće analizu mobilnosti i emisije CO2 u turističkim kretanjima, prema kategoriji ulične mreže i u odnosu na tip vozila, a sve to u odnosu na prosečnu starost voznog parka u Srbiji. Zaključci iz istraživanja posebno će se osvrnuti na mogućnost korišćenja ovog istraživanja u svrhu planiranja lokalnog saobraćaja, odnosno uključivanje vlasti grada Zrenjanina u poboljšanje kretanja turističkih tokova, kao i na optimizaciju isporuke tereta i turističkih saobraćajnih pravaca.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: