Sastanak zainteresovanih strana organizovan u Srbiji radi predstavljanja rezultata istraživanja tokova turističkog prometa

Dana 14. oktobra 2020. godine, u Zrenjaninu, RCR Banat je organizovao sastanak zainteresovanih strana u okviru Radnog paketa T3 – Testiranje IT-a, rešenja za e-mobilnost i aktivnosti uvođenja u rad. Sastanak je bio prilika da se predstave rezultati istraživanja sprovedenih u prethodnom periodu u Gradu Zrenjaninu, a odnosi se na kretanje turističkih tokova, aplikacije koje se najčešće koriste za potrebe kretanja, kao i mogućnost uspostavljanja jedinstvene digitalna platforma koja bi povezala kretanje turista, turoperatora i relevantne faktore u Gradskoj upravi.

Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, kao i predstavnici turističke organizacije grada Zrenjanina, Auto-moto saveza Srbije, turističkih operatera / agencija, konsultanata i Privredne komore.

Zaključak sa sastanka je da rezultati istraživanja mogu biti vrlo korisni u planiranju lokalnog saobraćaja, odnosno za uključivanje gradskih vlasti u planiranje, optimizaciju i poboljšanje kretanja turističkih tokova, kao i za razvoj održivog Plan urbane mobilnosti grada Zrenjanina u narednom periodu.

Sastanak je organizovan poštujući sve mere COVID 19 koje je preduzela i propisala Vlada Republike Srbije.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: