Organizovan događaj – Predstavljanje rezultata projekta SMILE

Dana 28, oktobra 2020. godine, u Beogradu, RCR Banat je organizovao događaj sa ciljem predstavljanja ruzultata projekta SMILE, sa posebnim akcentom na rezultate ostvarene u okviru radnog paketa T2 – Razrada transnacionalne šeme održivog planiranja urbane mobilnosti (SUMP) za urbana i međugradska područja ADRION regiona. Na događaju je predstavljen i Akcioni Plan za transnacionalni SUMP koncept, kao najznačajniji rezultat radnog paketa, a diskutovano je i o rozličitim pravnim i političkim okvirima za održivu mobilnost u partnerskim državama koji su analizirani u okviru “Benchmark” izveštaja, kao i o Modelu planiranja razvijenim u okviru SMILE projekta.

S obzirom na to da samo nekoliko lokalnih samouprava u Republici Srbiji ima SUMP, učesnici su razgovarali o značaju ovog alata za strateško planiranje koji razvija sistemsku viziju urbane mobilnosti i kako bi mogao da se primeni na višem nivou u Srbiji.

Tim RCR Banat predstavio je i „ADRION Tematski klaster o urbanoj i međugradskoj intermodalnoj mobilnosti putnika sa niskim nivoom ugljenika“, koji je okupio partnere različitih ADRION projekata sa zajedničkim ciljem kapitalizacije, širenja, promocije i nadogradnje rezultata ovih projekata.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: