Pilot Action started at Fruska Gora, Serbia

After the competition of participatory workshops and definition of Local Action Plan for Fruska Gora, RDA Banat continued with activities on National Park Fruska Gora.
Within the implementation of Pilot action in the destination area, 4 Info points – interactive totems are placed on the territory of Fruska Gora and its surroundings (City of Novi Sad, Municipalities Irig and Sremski Karlovci, and picnic area Strazilovo).
Apart information about TANGRAM project, application developed contains all the data and information needed by a tourist who decides to visit this destination. These are interactive maps, information on the most important sights and sites, as well as defined mountain routes. Each of the 16 routes is described in detail and provides all the necessary information: the existence of tourist signs, the time needed to tour and how physically demanding it is, leisure facilities, what all of our sights await on this route, etc.
The application placed on the totems is bilingual (Serbian and English), and contains also data on weather forecast, flora and fauna, thermo-mineral springs and spas, local gastronomy, manifestation, picnic areas, cultural and historical heritage, etc.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: