Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace – TANGRAM

(Transnacionalni resursi parkova i bašti turističkog tržišta Jadransko – Jonskog regiona)

Teritorije koje su uključene u projekat TANGRAM  su bogate prirodnim parkovima i javnim / privatnim vrtovima koje predstavljaju važnu zelenu infrastrukturu, a koja se suočava sa klimatskim promenama i zagađenjem vazduha. Parkovi i vrtovi poboljšavaju lepotu urbanog i prirodnog pejzaža i  upotpunjuju  turističku atraktivnost destinacije. Projekat TANGRAM podržava održivi turistički model kroz valorizaciju i promociju parkova i vrtova u vezi sa glavnim kulturnim i prirodnim resursima jadransko-jonske regije, zasnovan na zajedničkim razvijenim metodološkim alatima i novom sistemu upravljanja zasnovan na participativnom pristupu, uključujući privatni i javni tela.

CILJ PROJEKTA:

Izgradnja i promocija robne marke ADRION u turizmu, promovisanjem održive valorizacije i integracije turističke ponude parkova kao skrivenih resursa, pomoću inovativnog sistema upravljanja zasnovanog na saradnji između javnog i privatnog sektora.

PARTNERI:

Vodeći partner:

 • Opština Monca, Italija

Partneri:

 • Kompanija DELTA 2000 Conzorcijum, Italija
 • Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, Slovenija
 • Tourizam Bohinj, Slovenija
 • Udruženje za zaštitu prirode i životne sredine i održivi razvoj Argonauta, Hrvatska
 • Razvojna agencije Evije, Grčka
 • Organizacija civilnog društva Proaktiv, Srbija
 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Srbija
 • Turistička zajednica Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • • Univerzitet “Ismail Kemali” Vlora, Albanija

Pridruženi partneri:

 • Konzorcijum Kraljevske palate i parka Monca, Italija

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

30 meseci; februar 2020 – jul 2022. godine

VREDNOST PROJEKTA:

1.645.945,00 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg V-B Adriatic-Ionian program

Web sajt projekta: https://tangram.adrioninterreg.eu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: