Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages -ADRIONET

(Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela -ADRIONET)

Teritorije ADRION-a uključene u ovaj projekat su ispunjene malim autentičnim selima, koja su često smeštena na izuzetno lepim lokacijama, uključujući fluvijalne kotline, planine, brda, ruralna periferna ili rubna područja, u određenim slučajevima sa rizikom od depopulacije i napuštanja.

Glavna promena projekta je da se prevaziđe trenutna marginalizacija, fragmentacija i podvalorizacija ovih teritorija uspostavljanjem Transnacionalne mreže „autentičnih sela“ čiji je cilj promocija očuvanja prirodnih i kulturnih dobara, prateći razvoj zasnovan na društvenoj, ekološkoj i ekonomskoj održivosti, sa boljim kvalitetom života i dobrobiti lokalnog stanovništva, kao preduslov za sveobuhvatno očuvanje okruženja kao i privlačnost i zadovoljstvo posetilaca.

CILJ PROJEKTA:

Opšti cilj: uspostavljanje transnacionalne mreže ADRION-a „autentičnih sela“ (duž slivnih / jezerskih bazena, brdovitih / planinskih / seoskih rubnih i perifernih teritorija) čiji je cilj promocija očuvanja prirodnih i kulturnih dobara, težeći razvoju zasnovanom na socijalnoj, ekološkoj i ekonomskoj održivosti, sa fokusom pre svega na kvalitet života i dobrobit lokalnog stanovništva, kao preduslova za sveobuhvatnu brigu pomenutih teritorija, kao i za njihovu atraktivnost i zadovoljstvo turista.

Specifični ciljevi projekta:

  • Promocija i testiranje transnacionalnog modela integrisanog teritorijalnog unapređenja, na čelu sa lokalnim zajednicama, rečnih / jezerskih slivova i planinskih / brdovitih / ruralnih rubnih ili perifernih područja
  • Uspostavljanje transnacionalne mreže „Autentičnih sela“

PARTNERI:

Vodeći partner:

  • Emilia-Romagna Region

Partneri:

  • Udruženje autentičnih sela Italije
  • Regionalni razvojni centar Koper
  • Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
  • Regija Centralna Makedonija
  • Odeljenje za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona
  • Asocijacija lokalne autonomije Albanije
  • Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj – Banat doo

Period implementacije:

Februar 2020 – januar 2023.

Vrednost projekta:

1.287.950,00 €

Izvor finansiranja:

INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020

Web sajt projekta: https://adrionet.adrioninterreg.eu/

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: