O nama

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR BANAT) je regionalna razvojna institucija, akreditovana 12.10.2011. od strane Razvojne agencije Srbije (prethodno: Nacionalne agencije za regionalni razvoj), u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Srbije.

Radeći na promociji regiona kao i na njegovom razvoju, RCR BANAT je u partnerstvu sa osnivačima i svim relevantnim institucijama, od svog osnivanja (2002. godine) do danas, realizovao preko 100 projekata finansiranih iz međunarodnih i domaćih izvora finansiranja i privukao više od 20 miliona evra.

Sa vizijom da ’Banat pripada grupi razvijenih evropskih regiona’ naša uloga je:

  • Određivanje ključnih prioriteta razvoja Banata;
  • Podrška lokalnim samoupravama u strateškom planiranju, pozicioniranju i unapređenju tehničkih i logističkih kapaciteta za realizaciju lokalnih programa razvoja i pružanje usluga;
  • Promocija i jačanje institucionalnog okvira za razvoj MMSP i preduzetnika u regionu;
  • Identifikacija, priprema i realizacija projekata koji doprinose razvoju infrastrukture, jačaju poslovnu i ljudsku bazu i pomažu regionu da postane inovativniji

Budućnost razvoja RCR BANAT leži u obrazovanom i motivisanom izvršnom timu koji se u prethodnom periodu razvio u tim velikih kapaciteta i kompetencija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Usluge

RCR Banat je prva razvojna institucija koja se bavi regionalnim društveno-ekonomskim razvojem na teritoriji AP Vojvodine. Naša uloga je da, zajedno sa partnerima, radimo na ekonomskom razvoju Banata.
Detaljnije

Organizaciona shema

Pogledajte ko radi za vas.
Detaljnije

Istorijat RCR Banat

RCR Banat je prva razvojna institucija koja se bavi regionalnim društveno-ekonomskim razvojem na teritoriji AP Vojvodine. Naša uloga je da, zajedno sa partnerima, radimo na ekonomskom razvoju Banata.
Detaljnije

Osnivači

Više o osnivačima regionalnog centra za društveno-privredni razvoj
Detaljnije

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: