Istorijat

Regionalni centar za društveno- ekonomski razvoj – Banat osnovan je kao društvo sa ograničenom odgovornošću u decembru 2006. godine. Nastao je ,,transformacijom’’ Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Banat d.o.o, osnovanog od strane programa Evropske unije jula 2002. godine.

RCR je osnovan od strane organizacija javnog, nevladinog i privatnog sektora. Regionalna inicijativa bila je podržana od strane Republike Srbije i AP Vojvodine. To znači da su u RCR Banat uključene institucije koje su zakonski odgovorne za nacionalni, pokrajinski i lokalni razvoj, kao što su Vlada Republike Srbije, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine i lokalne samouprave sa teritorije Banata, kao i organizacije koje su zaintersovane i spremne da pomognu implementaciju planova regionalne politike. Nevladin sektor je zastupljen predstavnicima koji aktivno rade na unapređenju privrednog, kulturnog, ekološkog i obrazovnog nivoa u regionu. Privatni sektor je zastupljen sa kompanijom od nacionalnog značaja iz sektora prehrambene industrije Mlekoprodukt, takođe tu je i Privredna komora Srbije koja svoje usluge pruža celom regionu.

Projekat „Uspostavljanje Regionalnog centra za društveno- ekonomski razvoj – Banat“ je finansijski podržala Evropska unija kroz Evropsku agenciju za rekonstrukciju. Cilj uspostavljanja ove institucije bio je da se doprinese izgradnji održivog kapaciteta društveno ekonomskog razvoja na teritoriji Banata kroz formiranje snažnog partnerstva lokalnih samouprava iz Banata, kao i uspostavljanje kontinuirane saradnje sa EU fondovima tj. pripremom i realizacijom projekata. Institucionalno rešenje ekonomskog udruživanja lokalnih samouprava upravo se ogleda u formiranom Regionalnom centru za društveno – ekonomski razvoj – Banat.

Regionalni centar za društveno- ekonomski razvoj – Banat je kao regionalna razvojna institucija, akreditovana 12.10.2011. od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: