Carpathian Network of LIght – CANLI

Projekat ima za cilj promovisanje održivog razvoja, kroz posebne teme koje se odnose na korišćenje i očuvanje kulturnog nasleđa, povećanje i testiranje mera za prilagođavanje klimatskim promenama i osnaživanje/integriaciju etničkih i ranjivih grupa/manjina. Konzorcijum projekta fokusiran je na potrebama za obukama i obrazovanjem ciljnih grupa. Zajednička ideja projekta je: „Proširite bazu znanja, razvijajte i povećajte kapacitet, veštine i sposobnosti dece, omladine i mladih koji podučavaju odrasle da budu kreativni, samostalni, zapošljivi, aktivni, konkurentni i korisni za svoje zajednice“. Projekat se fokusira na uključivanje mladih u svakodnevne promene u društvu, naročito u oblasti održivog razvoja, stvaranju mogućnosti učenja, ali i njihovo korišćenje za razvoj kreativnih ekonomija u važnim oblastima turizma, kulture, očuvanja i zaštite prirode i prirodnog okruženja i urbanog / ruralnog razvoja.

CILJ PROJEKTA:

Povećati veštine omladinskih radnika, omogućiti učešće mladih u primeni društva da preduzmu stvarne korake ka održivom razvoju.

Specifični ciljevi:

  • Razviti i povećati kompetencije trenera, nastavnika i vaspitača partnera da poboljšaju svoj rad sa mladima i decom
  • Osnažiti mlade i decu za učešće u inovativnim inicijativama za održivi razvoj
  • Uspostaviti lokalne održive inicijative i programe čiji je cilj unapređenje aktivnog učešća ljudi u regionu u ispunjavanju izazova i odlučivanju o pravcu njegovog održivog razvoja i prosperiteta.

PARTNERI:

Vodeći partner:

  • Sdruzeni SPLAV, z.s.

Partneri:

  • Legend Foto
  • No Frontiers 21 Century Association
  • Jovo-Kep Egyesulet
  • Reszowska agencja rozwoju regionalnego spolka akcyjna
  • Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj – Banat doo

Period implementacije:

24 meseca; Februar 2020 – januar 2022.

Vrednost projekta:

157.264,00 €

Izvor finansiranja:

ERASMUS +

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: