Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region – CIRCLE

(Laboratorije za cirkularne inovacije i otpornost gradova u Jadransko-Jonskom regionu)

Promocija principa i praksi cirkularne ekonomije („od kolevke do kolevke“, umesto potpuno neodrživog linearnog modela, zasnovanog na procesu „od kolevke do groba“) na teritorijama uključenih u CIRCLE projekat Jadransko-Jonskog regiona, predstavlja sjajnu priliku za sanaciju životne sredine i ublažavanje efekata klimatskih promena kao i za otvaranje novih „zelenih“ preduzeća i novih „zelenih“ radnih mesta. Zapravo, iako međunarodna naučna javnost i političke zajednice široko promovišu koncept cirkularne ekonomije, on je i dalje prilično nedefinisan, sa veoma širokim granicama, a njegova konkretnost i praktična održivost još uvek nisu u potpunosti shvaćene od strane institucija, ekonomskih aktera i lokalne zajednice uopšte.

CIRCLE projekt će planirati i razviti Circularne laboratorije za u Innovation Resilient Cities Labs (CIRCLabs), kroz koji će se dizajnirati i testirati inovativni modeli kružne ekonomije u 4 pilot polja: industrijska simbioza; elektronski otpad; organski otpad i otpad od rušenja.

CILJ PROJEKTA:

Opšti cilj projekta je promocija modela upravljanja/reciklaže otpada zasnovanog na najjačem i difuznom sprovođenju principa cirkularne ekonomije u Jadransko-Jonskom regionu, koji neće zaostajati u odnosu na ostale najrazvijenije regione u Evropi, zahvaljujući planiranju i primeni pristupa saradnje uključujući različite projektne partnere koji će delovati kao lokalni i regionalni pokretači, inovatori, učesnici zelenog poslovanja, administrativni i finansijski akteri unutar urbanih područja, koja su glavni proizvođači otpada, ali i mesta na kojima inovativni modeli/rešenja mogu biti dizajnirani i primenjeni.

PARTNERI:

Vodeći partner:

 • Grad Forli, Italija

Partneri:

 • Romagna Tech, Italija
 • Školski centar Velenje, Slovenija
 • Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, Slovenija
 • Regionalna razvojna agencija za razvoj Međimurske županije REDEA, Hrvatska
 • Energo-data, Hrvatska
 • Anatoliki agencija za razvoj lokalnih vlasti istočnog Soluna, Grčka
 • Institut za inovacije i održivi razvoj Aeiplous, Grčka
 • Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
 • Opština Laktaši, Bosna i Hercegovina
 • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Srbija
 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Srbija
 • Opština Ulcinj, Crna Gora
 • Grad Tirana, Tirana, Albanija

Pridruženi partneri:

 • Opština Thermi, Grčka
 • Opština Kalamaria, Grčka

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

30 meseci; februar 2020 – jul 2022. godine

VREDNOST PROJEKTA:

1.862.020,00 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg V-B Adriatic-Ionian program

Web sajt projekta: https://circle.adrioninterreg.eu/
Brošura projekta:  E-Book – CIRCLab Zrenjanin Circle-brosura-web

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: