Empowering Banat through Realistic Demand – EBRD

(Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju)

Polazeći od krucijalnog problema na tržištu rada u Srbiji, velikog broja nezaposlenih lica i malih šansi za njihovo zapošljavanje u regionu u skorije vreme, RCR Banat je okupio projektni konzorcijum sačinjen od relevantnih privrednih komora u Rumuni i Srbiji u cilju zajedničkog rešavanja problema tržišta rada u prekograničnoj oblasti.

Pošto se Rumunija suočava sa problemom mnogo veće ponude poslova od potražnje, dok je u Srbiji situacija obrnuta, rešenje problema leži u partnerstvu i aktivnoj saradnji relevantnih institucija u pokušajima ublažavanja efekata ove statistike. U tom smislu, tokom implementacije projekta će biti urađena analiza i Studija tržišta rada sa Akcionim planom, zatim uspostaviće se zajedničko prekogranično implementaciono tela zaduženo za podršku i afirmaciju Akcionog plana, razviće se zajednički prekogranični internet portal za ukrštanje ponude i tražnje u oblasti zapošljavanja u prekograničnom regionu, kao i niz drugih aktivnosti kao što su tematske debate, radionice, edukacije za nezaposlene… a sve sa ciljem da se podstakne razvoj, pruži podrška i osigura održivost u oblasti tržišta rada struktura prekogranične saradnje.

CILJ PROJEKTA:

Balansiranje stope zaposlenosti u rumunsko-srpskom prekograničnom području, uzimajući u obzir postojeću visoku stopu nezaposlenosti u Srbiji, s jedne i nedostatak radne snage u Rumuniji, s druge strane.

PARTNERI:

Vodeći partner:

  • Regionalni centar za društveno- ekonomski razvoj – Banat, Srbija

Partneri:

  • Privredna komora Srbije, Srbija
  • Privredna komora Temišvara, Rumunija

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

12 meseci; 12.07.2019- 11.07.2020. godine

VREDNOST PROJEKTA:

233.975,07 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Više o projektu: https://banatjob.biz/

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: