Energetska efikasnost od strateškog značaja za razvoj lokalne zajednice

Ako se uzme u obzir činjenica da je Republika Srbija na poslednjem mestu po energetskoj efikasnosti u Evropi, neophodno je da svaka lokalna samouprava ozbiljno pristupi ovom problemu i kontinuirano i sistematično radi na uvođenju koncepta energetske efikasnosti kroz implementaciju projekata i kontinuiranu edukaciju u cilju opšteg podizanja svesti stanovništva.

U tom smislu, Opština Nova Crnja, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, će u okviru ovog projekta izraditi projekat arhitekture sa elaboratoma energetske efikasnosti za školu i zabavište „4.oktobar“ u Vojvodi Stepi, izraditi brošure o energetskoj efikasnosti i organizovati javne školske časove na temu energetske efikasnosti u svim osnovnim školama u opštini.

Cilj projekta:

Podizanje svesti stanovništva i jačanje kapaciteta u obrazovanju u oblasti energetske efikasnosti u cilju dostizanja ravnomernijeg lokalnog i regionalnog razvoja.

Period implementacije:

Maj –novembar 2019. godine

Vrednost projekta:

1.175.000 RSD

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: