FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region PLUS – SMILE PLUS

(Prva i poslednja milja intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim oblastima Jadranskog regiona PLUS)

Projekat SMILE PLUS je nastavak projekta SMILE koji je bio fokusiran na prvu i poslednju milju mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona Adrion, obuhvatajući obalne, unutrašnje i granične gradove različitih veličina. Projekat SMILE PLUS baviće se ažuriranjem i proširenjem scenarija mobilnosti kao podršku novim transportnim politikama u preopterećenim urbanim sredinama.

CILJ PROJEKTA:

 • Aktivnosti projekta biće skoncentrisane na 4 zemlje (Slovenija, Hrvatska, Italija i Srbija) i baziraće se na ažuriranju scenarija mobilnosti za svakog partnera posebno kako bi se osigurala njihova otpornost na uticaj pandemije COVID-19.

PARTNERI:

Vodeći partner:
 • Regionalni razvojni center Koper
Partneri:
 • Školski centar Velenje; Velenje, Slovenija
 • Konzorcijum Opštine Ragusa; Ragusa, Italija
 • Univerzitet Iuav Vencija; Vencija, Italija
 • Agencija za razvoj Zadarske županije; Zadar, Hrvatska
 • Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA; Dubrovnik, Hrvatska
 • Opština Hersonissos; Kreta, Grčka
 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat doo; Zrenjanin, Srbija
 • Opština Tirana; Tirana, Albanija
 • Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”; Prijedor, Bosna i Hrecegovina
 • Opština Gradiška; Gradiška, Bosna i Hercegovina
 • Pridruženi partner: Ministarstvo infrastrukture i transporta; Rim, Italija

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

6 meseci: januar 2022. – jun 2022.  godine

VREDNOST PROJEKTA:

161.381,40€

 

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg V-B Adriatic-Ionian program

* više o projektu: www.smile.adrioninterreg.eu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: