Istraži svoj biznis – Faza 2

U projektu “Istraži svoj biznis – faza 2” okupile su se relevantne institucije i organizacije iz sva tri sektora (privatni, javni i civilni) oko zajedničke ideje unapređenja zapošljivosti mladih i njihovog (samo)zapošljavanja. Model predviđa pružanje mogućnosti mladim nezaposlenim osobama sa teritorije tri lokalne samouprave u Vojvodini (Kikinda, Novi Sad i Stara Pazova) da uz pomoć adekvatnih obuka i kontinuiranog mentorskog rada sa relevantnim ekspertima i predstavnicima privrede iz različitih oblasti, razviju svoje sopstvene poslovne ideje, unaprede svoje veštine i znanja i spremni se otisnu u preduzetničke vode. Kroz razvijen sistem obuka i takmičenja, 12 najboljih učesnika (po 4 u svakoj lokalnoj samoupravi), sa najperspektivnijim poslovnim idejama i biznis planovima, dobijaju vredne novčane nagrade i nefinansijsku konsultantsku podršku u prvom, najrizičnijem, periodu poslovanja.

Projekat realizuje Regionalni edukativni centar Banat, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat) i 6 predstavnika privrednog sektora (Bus Computers d.o.o. Kikinda; Knjigovodstveni biro Marinkov Kikinda; Klasa d.o.o. Novi Sad; Advokat Marko Pekić Novi Sad; Panon S d.o.o. Stara Pazova i Advokat Dejan Stanić Stara Pazova), a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Grada Novog Sada, Grada Kikinde, Opštine Stara Pazova i nadležnih filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Cilj projekta:

Skaliranje modela „Istraži svoj biznis“ na tri lokalne samouprave u Vojvodini radi smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih lica i razvoja AP Vojvodine kao naprednog društva zasnovanog na znanju.

Partneri:

Vodeći partner:

 • Regionalni edukativni centar Banat

Partneri:

 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Zrenjanin
 • Bus Computers d.o.o., Kikinda
 • Knjigovodstveni biro Marinkov, Kikinda
 • Klasa d.o.o., Novi Sad
 • Advokat Marko Pekić, Novi Sad
 • Panon S d.o.o., Stara Pazova
 • Advokat Dejan Stanić, Stara Pazova

Saradnici:

 • Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
 • Grad Kikinda
 • Grad Novi Sad
 • Opština Stara Pazova
 • Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) – Filijale Kikinda, Novi Sad i Sremska Mitrovica

Period implementacije:

Februar 2017. – januar 2018. godine

Vrednost projekta:

52.000 CHF

Izvor finansiranja:

 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
 • Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: