Jačanjem lokalnih kapaciteta ka održivom razvoju

U procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, osnovni alati za apsorpciju sredstava, a time i rešavanje problema, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou, biće -adekvatno planiranje i upravlјanje projektima, tj. razumevanje koncepta planiranja, pisanja projekata i upravlјanja projektnim ciklusom.

Projektom je planirano da se predstavnici pet jedinica lokalnih samouprava i njihovih javnih institucija obuče za pripremu, realizaciju i praćenje projekata na lokalnom nivou, kroz dva modula obuka za svaku lokalnu samoupravu. Projekat će se realizovati u lokalnim samoupravama Žitište, Novi Bečej, Sečanj, Nova Crnja i Kikinda.

Cilj projekta:

Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica i predstavnika lokalnih javnih institucija za održivi razvoj i veću apsorpciju sredstava za lokalne razvojne projekte, u skladu sa programom razvoja APV 2014-2020. i lokalnim strateškim dokumentima.

Period implementacije:

Avgust 2017-Decembar 2017.

Vrednost projekta:

625.000,00 RSD.

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: