Javni časovi o pametnoj i održivoj potrošnji energije

Učenicima tri srednje škole iz Zrenjanina održani javni časovi o pametnoj i održivoj potrošnji energije
U organizaciji Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Grada Zrenjanina u tri srednje škole u Zrenjaninu održani su javni časovi na temu Održive potrošnje energije.
Prvoga dana javni časovi su održani u Zrenjaninskoj gimnaziji, gde je sve prisutne pozdravio gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, zajedno sa svojim zamenikom Sašom Santovcem i direktoricom RCR Banata, Irenom Živković.

Drugog dana javni časovi su održani u Srednjoj Ekonomsko-Trgovinskoj školi „Jovan Trajković“.

Treći dan je bio posvećen Tehničkoj školi u Zrenjaninu.

Takođe, u sve tri škole su predstavljeni instrumenti koji će meriti potrošnju energije, odnosno pokrete, ambijentalno osvetljenje, temperaturu, vlažnost vazduha, ugljendioksid, isparljiva organska jedinjenja, atmosferski pritisak, potrošnju električne i toplotne energije, dok sus vim učenicima podeljeni skromni pokloni usklađeni sa temom projekta i održanih javnih časova.
Pored podizanja svesti mladih o pametnoj I održivoj potrošnji energije, projekat podrazumeva niz značajnih aktivnosti za grad Zrenjanin, koji će dobiti prvu “pametnu zgradu”, odnosno uspostaviće se regionalni centar za energetsku efikasnost, izradiće se master plan održive energije za teritoriju Srednjobanatskog okruga, što otvara vrata za nove projekte u budućnosti, a u okviru pilot akcija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: