ODRŽAN FORUM O REGIONALNOM RAZVOJU – APV 2024

„Zajedničkim radom do istog cilja“

Svih pet vojvođanskih regionalnih razvojnih agencija (Banat, Bačka, Srem, Panonreg i Južni Banat), uz podršku Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, organizovalo je drugi po redu „Forum o regionalnom razvoju – APV 2024“. Događaj je održan u Kongresnom centru hotela „Fruške terme“ u Vrdniku, u periodu od 26. do 28. marta. Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je svečano otvorio Forum, istakao je da su ovakvi skupovi važni i značajni u kontekstu razmene iskustava i konkretnih znanja kako bi se smanjile regionalne razlike i podstakao ujednačen i ravnomeran regionalni razvoj. Kako je naveo, analiza jednog od najvažnijih ekonomskih parametara razvijenosti pokazuje da Južnobački okrug u bruto društvenom proizvodu Vojvodine učestvuje sa 45 procenata, dok Zapadnobački i Severnobanatski zajedno doprinose tek sa nešto više od 10 procenata.

– Iako je Vojvodina razvijeniji deo naše zemlje, postoji nesklad između razvijenih i manje razvijenih područja i to je jedan od ključnih izazova u ovoj oblasti koji zahteva zajednički rad Vlade Republike Srbije, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, civilnog sektora, razvojnih agencija i partnera iz EU, kako bi se došlo do mehanizama koji bi pomogli bržem razvoju manje razvijenih sredina – izjavio je Igor Mirović. Kao jedan od najvećih problema istakao je demografsko pitanje, jer u pojedinim krajevima postoji veliki odliv ljudi iz manjih u veće sredine.

-Ljude u manje razvijenim mestima treba motivisati da ostanu u svojim sredinama kako opštim investicijama tako i kvalitetnijim radom svih institucija poput škola i bolnica, i to je nešto sa čime se u narednom periodu mora snažnije suočiti – naveo je Mirović.

U fokusu rada Foruma, koji je okupio predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora, našle su se tri teme: Institucionalna i finansijska podrška regionalnom razvoju, Ekonomski razvoj i Životna sredina.
Događaju je, pored brojnih zvaničnika, prisustvovao i Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić, a važan gost bio je šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini, koji je istakao važnost podrške EU Srbiji kako bi se unapredio razvoj na regionalnom nivou i kako bi se Srbija pripremila za korišćenje strukturnih i regionalnih fondova EU.

Nakon svečanog otvaranja uvod u temu prvog radnog dana Foruma „Institucionalna i finansijska podrška regionalnom razvoju“ predstavila je Dragana Đurica, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji i koordinatorka Radne grupe za poglavlje 22 u Nacionalnom konventu o EU (NKEU), nakon čega su održane dve panel diskusije sa uvaženim stručnjacima iz ove oblasti. Na kraju radnog dana, kao jedan od pozitivnih primera dobre prakse u čiju su realizaciju uključena sva tri sektora (javni, privatni i civilni), učesnicima je predstavljen projekat „Balcanica Superior“ iniciran i pokrenut od strane Regionalne razvojne agencije istočne Srbije.

Tema drugog dana ticala se ekonomskog razvoja. Uvod u temu dana predstavili su Miroslava Babić, direktorka Regionalne razvojne agencije Panonreg iz Subotice i Vladimir Rajić, izvršni direktor Integrity Capital. Održane panel diskusije, sa učešćem značajnog broja predstavnika privatnog sektora, bavile su se temom preduzetništva, izazovima i perspektivama razvoja sektora MSPP, kao i zelenom agendom i tržištem radne snage. U delu predstavljanja primera dobre prakse u oblasti ekonomskog razvoja i saradnje domaće privrede sa multinacionalnim kompanijama učesnici su imali priliku da čuju i diskutuju o iskustvima privatne kompanije „CUBE“ doo iz Stare Pazove, „JOIN“ doo i JKP „Gradska čistoća“ iz Novog Pazara.

U fokusu trećeg i poslednjeg dana našla se tema životne sredine. Uvod u temu dana predstavila je Nataša Đereg, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj i koordinatorka Radne grupe za poglavlje 27 u NKEU. Održana su dva tematska panela, od kojih se prvi bavio čistom životnom sredinom i regionalnim razvojem, dok je diskusija tokom drugog panela bila posvećena temi biootpada u kontekstu zelene tranzicije. Kao primer dobre prakse u oblasti životne sredine našla se ,,Proizvodnja ekološki prihvatljivog goriva i smanjenja emisije GHG”, a prezenteri su bili Milan Mirić direktor Regionalne razvojne agencije Srem i dr Mirjana Kranjac – direktorka, „REHAMP“ doo Novi Sad.

Ceo događaj je protekao u dinamičnoj radnoj atmosferi i sa velikom posećenošću. Među učesnicima, kojih je u tri dana događaja bilo blizu dve stotine našli su se i predstavnici Razvojne agencije Srbije, Razvojne agencije Vojvodine i preostalih 12 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) iz Srbije, koji zajedno sa kolegama iz 5 ARRA koje su organizovale događaja predstavljaju stožere ravnomernog regionalnog razvoja u Republici Srbiji.

Zaključci i preporuke do kojih se došlo diskutijući na sve tri aktuelne teme biće ujedno i smernice za dalje postupanje svih činilaca uključenih u proces regionalnog razvoja, ali i osnova za procenu budućih rezultata i organizaciju narednog Foruma.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: