Promocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup

[Promotion of usage of solar energy through prosumer model]

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat je juna meseca otpočeo sa realizacijom projekta pod nazivom „Promocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i programa „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“ čiji je cilj da podstakne razvoj pristupa kupac-proizvođač, odnosno da ljudi koji električnu energiju proizvode za sopstvene potrebe iz solarne energije višak ustupaju na korišćenje drugima.

Projekat traje do kraja januara 2023. godine, a predviđa različite aktivnosti kojima će se:

  • Stvoriti preduslovi za iskorišćavanje potencijala solarne energije u regionu;
  • Povećati regionalni kapaciteti u oblasti obnovljivih izvora energije i sprovođenje prozjumer pristupa, uvažavajući socijalne aspekte u kreiranju i sprovođenju energetskih politika i mera;
  • Kreirati mehanizam za saradnju zainteresovanih strana, kako bi se omogućilo umrežavanje, cirkulacija informacija, razmena iskustava, transfer najboljih praksi i koordinacija inicijativa širom regiona;
  • Podići svest o korišćenju solarne energije i prozjumer pristupu.

Projekat će u ovaj proces uključiti pre svega lokalne samouprave, kao nosioce energetske tranzicije, ali i energetske stručnjake, obrazovne institucije, nevladine organizacije i građane, kako bi se kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama i unapređenje regionalnih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije, doprinelo ostvarivanju klimatskih i energetskih ciljeva Republike Srbije.

Cilj projekta:

Razvoj pristupa kupac-proizvođač, odnosno da ljudi koji električnu energiju proizvode za sopstvene potrebe iz solarne energije višak ustupaju na korišćenje drugima.

Period implementacije:

Jun 2022. – januar 2023. godine

Vrednost projekta:

4.798.200,00 RSD

Izvor finansiranja:

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i program „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: