Razvoj turističke sportsko-rekreative zone u Sečnju

Kao ruralna sredina najvećim delom opredeljena za poljoprivrednu proizvodnju, sa dobro očuvanom životnom sredinom, opština Sečanj raspolaže velikim prirodnim resursima za razvoj tercijalne ekonomije. U okviru te odrednice, turizam, odnosno sportsko-rekreativni turizam, je jedna od mogućnosti daljeg razvoja koja je identifikovana i definisana u relevantnim razvojnim dokumentima.

Projektom je predviđena izrada Elaborata za uspostavljanje turističke sportsko-rekreativne zone u Sečnju, izrada Idejnog rešenja za njegovo uređenje i  makete, kao i promocija projekta.   

Cilj projekta:

Stvaranje preduslova za razvoj lokaliteta buduće turističke sportsko-rekreativne zone na području opštine Sečanj.

Period implementacije:

Oktobar 2020. – jun 2021. godine

Vrednost projekta:

1.000.000 RSD

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: