RCR Banat predstavio projekat DanuP-2-Gas na Osmoj nacionalnoj konferenciji o teritorijalnoj saradnji

U organizaciji Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije, 14.12.2022. god. u Beogradu održana je Osma nacionalna konferencija o teritorijalnoj saradnji. U okviru panela posvećenom uspešnim projekatima u oblasti energetske efikasnosti, RCR Banat predstavio je projekat DanuP-2-Gas “Inovativni model za pokretanje energetske sigurnosti i raznovrsnosti u Dunavskom regionu, kombinovanjem viška energije iz obnovljivih izvora i gasa”, koji u saradnji sa 14 partnera iz 10 zemalja Dunavskog regiona realizuje u okviru Interreg transnacionalnog programa Dunav.

Konferencija je bila posvećena dosadašnjim rezultatima i značaju programa teritorijalne saradnje Srbije sa zemljama EU i regiona (Interreg), a ministarka za evropske integracije Tanja Miščević istakla je da je u periodu od 2004. do 2020. godine EU za te programe izdvojila oko 400 miliona evra, kojima je finansirano je više od 1600 projekata na teritoriji Srbije i u kojima je učestvovalo preko 1000 partnera.

Na konferenciji su govorili i Plamena Halačeva (Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji), Morai Giland (Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije), Gabrijel Trajan Gilea, (Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave Vlade Rumunije), kao i Teofil Gerka (Zajednički sekretarijat programa URBACT) koji je predstavio ovaj program kao jedan od deset budućih prekograničnih/transnacionalnih programa u kojima Srbija učestvuje od prošle godine, a koji će trajati do 2027. godine.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: