Podrška EU inkluziji Roma – Komponenta 2 – Grant šema – Poziv za podnošenje projekata

 • Post author:
 • Post published:5. December 2018.
 • Post category:Konkursi

Program “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, objavljuje poziv za podnošenje predloga projekata u…

Continue ReadingPodrška EU inkluziji Roma – Komponenta 2 – Grant šema – Poziv za podnošenje projekata

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite u ustanovama za smeštaj na teritoriji APV u 2018. godini

 • Post author:
 • Post published:30. November 2018.
 • Post category:Konkursi

Tekst kokursa preuzmite OVDE Prijavu preuzmite OVDE Odluku preuzmite OVDE

Continue ReadingJavni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite u ustanovama za smeštaj na teritoriji APV u 2018. godini

Javni poziv za za dodelu sredstava namenjenih za za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica

 • Post author:
 • Post published:30. November 2018.
 • Post category:Konkursi

Komesarijat za izbeglice i migracije raspisao je JAVNI POZIV Jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica za dodelu pomoći u vidu…

Continue ReadingJavni poziv za za dodelu sredstava namenjenih za za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica

Javni poziv za za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica

 • Post author:
 • Post published:30. November 2018.
 • Post category:Konkursi

Komesarijat za izbeglice i migracije raspisao je JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica…

Continue ReadingJavni poziv za za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: