Konkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Sečanj u 2024. godini

 • Post author:
 • Post published:26. April 2024.
 • Post category:Konkursi

U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između Opštine Sečanj, Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj-Banat i Fondacije Ana i Vlade Divac, a uz podršku USAID-ovog Projekta „Velika mala privreda“, implementacioni…

Continue ReadingKonkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Sečanj u 2024. godini

Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini

 • Post author:
 • Post published:18. March 2024.
 • Post category:Konkursi

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini“, koji je sastavni deo programa RAS…

Continue ReadingJavni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini

 • Post author:
 • Post published:12. September 2023.
 • Post category:Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i…

Continue ReadingJavni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini

Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu automobilskih komponenti i dobavljača „global automotive components and suppliers expo 2023 (GACS)“

 • Post author:
 • Post published:24. August 2023.
 • Post category:Konkursi

Razvojna agencija Srbije, na osnovu Programa internacionalizacije privrednih društava i preduzetnika u 2022. godini,  dana 16.08.2023. godine, objavljuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU AUTOMOBILSKIH KOMPONENTI I DOBAVLjAČA "GLOBAL…

Continue ReadingJavni poziv za učešće na međunarodnom sajmu automobilskih komponenti i dobavljača „global automotive components and suppliers expo 2023 (GACS)“

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2023. godini

 • Post author:
 • Post published:20. July 2023.
 • Post category:Konkursi

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa…

Continue ReadingProgram podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2023. godini

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: