Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini

 • Post author:
 • Post published:10. February 2021.
 • Post category:Konkursi

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem…

Continue ReadingJavni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini

 • Post author:
 • Post published:9. February 2021.
 • Post category:Konkursi

Na osnovu člana 4. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja…

Continue ReadingJavni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2021. godini

 • Post author:
 • Post published:9. February 2021.
 • Post category:Konkursi

Na osnovu člana 4. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja…

Continue ReadingJavni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2021. godini

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u srbiji poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini

 • Post author:
 • Post published:9. February 2021.
 • Post category:Konkursi

Na osnovu člana 4. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja…

Continue ReadingJavni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u srbiji poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini

Objavljeni javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

 • Post author:
 • Post published:9. February 2021.
 • Post category:Konkursi

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora…

Continue ReadingObjavljeni javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2020. godini

 • Post author:
 • Post published:29. December 2020.
 • Post category:Konkursi

JAVNI POZIV  ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2020. GODINI Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju…

Continue ReadingJavni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2020. godini

Javni poziv za učešće u Programu podrške privredenim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

 • Post author:
 • Post published:15. December 2020.
 • Post category:Konkursi

DRUGI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2020. GODINI Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovođenje višegodišnjeg…

Continue ReadingJavni poziv za učešće u Programu podrške privredenim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Obaveštenje o objavljivanju javnog poziva za podršku hotelskoj industriji zbog poteškoća u poslovanju usled pandemije COVID-19

 • Post author:
 • Post published:3. September 2020.
 • Post category:Konkursi

Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za korišćenje subvencija za podršku radu hotelske industrije zbog poteškoća izazvanih pandemijom COVID-19 stupa na snagu danas ( 1.septembra) i trajaće do 15. septembra…

Continue ReadingObaveštenje o objavljivanju javnog poziva za podršku hotelskoj industriji zbog poteškoća u poslovanju usled pandemije COVID-19

Moja prva plata

 • Post author:
 • Post published:21. August 2020.
 • Post category:Konkursi

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Kancelarije za IT i elektronsku upravu…

Continue ReadingMoja prva plata

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: