Local Action Plan for Belo Blato 2

Drugi sastanak radne grupe za izradu LAP za Belo Blato, Srbija

Dana 30 Juna 2021., održan je drugi sastanak povodom izrade Lokalnog Akcionog Plana za autentično selo Belo Blato. Učesnici su bili veoma aktivni tokom sastanka na kome smo radili na SWOT analizi. Članovi radne rupe su definisali snage i slabosti i dogovorili se da na sledećem sastanku definišemo mogućnosti i pretnje. Nakon toga, zajedno ćemo definisati predloge projekata za Lokalni Akcioni Plan.

Sledeći sastanak sa radnom grupom je dogovoren, kako bi se nastavio rad na razvoju LAP za Belo Blato, koji će biti deo Transnacionalnog Akcionog plana ADRIONET projekta.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: