FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region-SMILE

(Prva i poslednja milja intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim oblastima Jadranskog regiona)

Projekat SMILE je fokusiran na prvu i poslednju milju mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona Adrion, koji obuhvaća obalne, unutrašnje i granične gradove različitih veličina.

Urbana područja su mesto na kojem se svakodnevno stanovnici, putnici i turisti suočavaju sa posledicama neodrživih modela mobilnosti i nedostatkom efektivnih multimodalnih rešenja.

U skladu sa tim projekat se bavi mnogim unakrsnim pitanjima pokrenutim unutar SWOT analize područja ADRION, posebno sa aspekta zaštite životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa.

CILJ PROJEKTA:

 • Podrška saobraćajnim politikama sa ciljem smanjenja emisija stakleničkih gasova;
 • Unapređenje životne sredine u velikim područjima sa velikim intenzitetom saobraćaja;
 • Optimizacija uticaja ljudskih aktivnosti na more, zemljište, vazduh i ljudsko zdravlje;
 • Podrška transportnoj modalnoj smeni smanjujući korišćenje automobila na fosilno gorivo i povećanjem javnog prevoza, biciklizma, šetnje, električnih i hibridnih vozila;
 • Smanjenje uticaja neefikasne isporuke tereta i tokova haotičnog turizma;
 • Smanjenje visokog pritiska na priobalne i prekogranične puteve koji ne mogu da apsorbuju povećani saobraćaj kao i na glavne urbane puteve koji povezuju i prelaze šire funkcionalne urbane zone.

PARTNERI:

Vodeći partner:
 • Regionalni razvojni center Koper
Partneri:
 • Školski centar Velenje; Velenje, Slovenija
 • Konzorcijum Opštine Ragusa; Ragusa, Italija
 • Univerzitet Iuav Vencija; Vencija, Italija
 • Agencija za razvoj Zadarske županije; Zadar, Hrvatska
 • Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA; Dubrovnik, Hrvatska
 • Opština Hersonissos; Kreta, Grčka
 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat doo; Zrenjanin, Srbija
 • Opština Tirana; Tirana, Albanija
 • Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”; Prijedor, Bosna i Hrecegovina
 • Opština Gradiška; Gradiška, Bosna i Hercegovina
 • Pridruženi partner: Ministarstvo infrastrukture i transporta; Rim, Italija

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

22 meseca; januar 2018 – oktobar 2019. godine

VREDNOST PROJEKTA:

1.290.415,45€

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg V-B Adriatic-Ionian program

* više o projektu: www.smile.adrioninterreg.eu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: