Obuka u pisanju projekata za predstavnike lokala u Novom Bečeju

Održana je treća u nizu obuka koje se organizuju u pet lokalnih samouprava od strane  Regionalnog centara za društveno-ekonomski razvoj– Banat. Obuka je trajala od 28.11. do 01.12. u Novom Bečeju.

Projekat„Jačanjem lokalnih kapaciteta ka održivom razvoju“ podrazumeva učešće predstavnika javnih ustanova, institucija i organizacija sa teritorije opštine Novi Bečej na obukama u trajanju od četiri dana, kojima je osnovna tema prenošenje znanja o izradi projektnih aplikacija kod domaćih i stranih donatora.

U vremenu sve češćeg projektnog finasiranja apsolutni je imperativ biti upućen u sve faze u pripremi predloga jednog projekta i njegove realizacije po dobijanju sredstava. Osnovni cilj jeste obučavanje predstavnika sa lokala, koji trebaju da se upute u ovu temu kako zbog manjih, lokalnih, tako i zbog većih, infrastrukturalnih projekata i društveno- ekonomskog razvoja čitavog regiona.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Close Menu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: