Obuka u pisanju projekata za predstavnike lokala u Novom Bečeju

Održana je treća u nizu obuka koje se organizuju u pet lokalnih samouprava od strane  Regionalnog centara za društveno-ekonomski razvoj– Banat. Obuka je trajala od 28.11. do 01.12. u Novom Bečeju.

Projekat„Jačanjem lokalnih kapaciteta ka održivom razvoju“ podrazumeva učešće predstavnika javnih ustanova, institucija i organizacija sa teritorije opštine Novi Bečej na obukama u trajanju od četiri dana, kojima je osnovna tema prenošenje znanja o izradi projektnih aplikacija kod domaćih i stranih donatora.

U vremenu sve češćeg projektnog finasiranja apsolutni je imperativ biti upućen u sve faze u pripremi predloga jednog projekta i njegove realizacije po dobijanju sredstava. Osnovni cilj jeste obučavanje predstavnika sa lokala, koji trebaju da se upute u ovu temu kako zbog manjih, lokalnih, tako i zbog većih, infrastrukturalnih projekata i društveno- ekonomskog razvoja čitavog regiona.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: