Održana prva obuka u okiru projekta „Jačanjem lokalnih kapaciteta ka održivom razvoju“ u Sečnju

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat ralizuje projekat „Jačanjem lokalnih kapaciteta ka održivom razvoju“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u ukupnoj vrednosti od 625.000,00 RSD. Projektom je predviđeno da se održe obuke za pisanje projekata za predstavnike institucija i lokalnih samouprava u 5 opština u Banatu – Sečanj, Kikinda, Nova Crnja, Novi Bečej i Žitište.

Prva u nizu obuka bila je održana u opštini Sečanj u periodu između 7. i 10. novembra u prostorijama skupštinske sale opštine Sečanj. Na obukama su prisustvovali predstavnici kako lokalne samouprave tako i institucija i organizacija koje rade na teritoriji oštine Sečanj.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: