Održana prva obuka u okiru projekta „Jačanjem lokalnih kapaciteta ka održivom razvoju“ u Sečnju

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat ralizuje projekat „Jačanjem lokalnih kapaciteta ka održivom razvoju“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u ukupnoj vrednosti od 625.000,00 RSD. Projektom je predviđeno da se održe obuke za pisanje projekata za predstavnike institucija i lokalnih samouprava u 5 opština u Banatu – Sečanj, Kikinda, Nova Crnja, Novi Bečej i Žitište.

Prva u nizu obuka bila je održana u opštini Sečanj u periodu između 7. i 10. novembra u prostorijama skupštinske sale opštine Sečanj. Na obukama su prisustvovali predstavnici kako lokalne samouprave tako i institucija i organizacija koje rade na teritoriji oštine Sečanj.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: