Obuka u pisanju projekata za predstavnike lokala u Žitištu

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat je u okviru projekta „Jačanjem lokalnih kapaciteta ka održivom razvoju“, koji je finansiran od strane Pokrajinskog Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, nastavio sa realizacijom obuka predviđenim projektom i održao četvrtu po redu obuku u opštini Žitište.

Obuka je održana u opštini Žitište, u saradnji sa Kancelarijom za razvoj pograničnog područja, u periodu između 5. i 8. decembra 2017. godine. Na obukama su prisustvovali predstavnici kako lokalne samouprave, tako i institucija i organizacija koje rade na teritoriji opštine Žitište.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: