Održana početna konferencija projekta „Tour de Banat“

Prva konferencija za medije u okviru projekta „Tour de Banat“ održana je 10.10.2017. godine u Srpskoj Crnji. Konferenciji su pored predstavnika partnera na projektu, prisustvovali predstavnici ciljnih grupa i medija, a na istoj su predstavljeni ciljevi i sve aktivnosti koje obuhvata ovaj projekat.
Prisutnima su se na konferenciji obratili predsednik opštine Žombolj – Darius-Adrian Postelnicu, direktor Regionalnog  centra za društveno-ekonomski razvoj Banat – Irena Živković i projektni menadžer Jovan Eraković.
Nakon uvodnog obraćanja, projektni menadžer je u kratkim crtama predstavio projekat, najvažnije aktivnosti, očekivane rezultate i mogućnosti uključivanja ciljnih grupa.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: