Tour de Banat

Projekat „Tour de Banat – TdB“ okupio je tri prekogranična partnera oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona kroz jačanje i promociju prekogranične turističke ponude i stvaranje uslova za razvoj cikloturizma.

Jedan od glavnih preduslova za razvoj ovog vida turizma jeste upravo adekvatna infrastrukturna i institucionalna podrška, stoga će u okviru projekta biti uspostavljen prvi Regionalni centar za razvoj cikloturizma u Srbiji „Tour de Banat“ sa sedištem u Srpskoj Crnji, kao i Turistički Stop za bicikliste u Žombolju – Rumunija. Takođe, projektom je predviđeno  razvijanje interaktivnog turističkog veb portala i mobilne aplikacije, putem kojih će biciklistima koji se odluče da posete ovaj region biti pružene sve potrebne informacije o novim biciklističkim rutama (De Tours), uspostavljenim u okviru projekta, i turističkim lokacijama i atrakcijama u okviru njih. Deo projekta biće posvećen i kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata iz sva tri sektora, ali i jačanju kapaciteta za pružanje turističkih usluga visokog kvaliteta.

Rezultat predviđenih aktivnosti je doprinos izgradnji održivog kapaciteta za razvoj cikloturizma u prekograničnom regionu, koji će putem integrisanog paketa alata i usluga razvijenih u okviru projekta unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područija i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo.

CILJ PROJEKTA:

Doprinos održivom ekonomskom razvoju prekograničnog regiona, kroz jačanje i promociju prekogranične turističke ponude i stvaranje uslova za razvoj cikloturizma

PARTNERI:

Vodeći partner:

  • Opština Nova Crnja, Srbija.

Partneri:

  • Opština Žombolj, Rumunija;
  • Regionalni centar za društveno- ekonomski razvoj – Banat, Srbija.

 PERIOD IMPLEMENTACIJE:

15 meseci; jul 2017- oktobar 2018.

VREDNOST PROJEKTA:

535.933,01 €

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg  IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: